Metodologie

  1. Evaluarea riscurilor profesionale. Faţă de fiecare dintre locurile de muncă se efectuează studiul sau actualizarea evaluării riscurilor profesionale în termenii articolului 16 din Legea 31/95 despre Prevenirea Riscurilor Profesionale.
  2. Planul de prevenţie. Termene de îndeplinire a obiectivelor prevăzute cu criterii de prioritate, desemnarea de responsabili cu dezvoltarea măsurilor preventive şi cumpănirea resurselor economice care trebuie destinate acestui scop şi relaţia lor cu gradul de periculozitate.
  3. Urmărirea planului de acţiune preventivă. Vor rezulta rapoarte de teren care folosesc pentru constatarea continuă a variaţiilor, a modificărilor condiţiilor de muncă, a introducerii tehnologiilor, a variaţiilor locurilor de muncă, sau a oricărei alte situaţii de schimbare în societatea dvs.
  4. Măsuri de urgenţă. Elaborarea Manualului de autoprotecţie / a Planului de urgenţă, şi introducerea acestuia.
  5. Activităţi de formare. Formarea adresată tuturor lucrătorilor şi orientată spre a face cunoscute drepturile şi obligaţiile elementare în materie de prevenire a riscurilor profesionale, a-i face să înţeleagă şi a încuraja introducerea culturii preventive, a încerca integrarea acţiunilor preventive implicând personalul, formarea teoretică şi practică pentru dezvoltarea funcţiilor de desfăşurat în termenii articolului 19 din Legea 31/95 şi promovarea atitudinilor legate de adoptarea măsurilor de urgenţă. ÎN FORMATE audiovizuale, tipărite, platforme de E-learning.
  6. Inspecţii pe teren. Activităţi de supervizare şi inspecţie orientate pentru observarea devierilor şi/ sau progreselor în sistemul de management al prevenirii riscurilor în societatea dvs.
  7. Investigarea accidentelor. Cu metoda noastră de investigare a prejudiciilor pentru sănătate în termenii articolului 16.3 din Legea 31/95 şi investigarea incidentelor, acordăm atenţie cu o înclinaţie de corijare situaţiilor de prejudicii aduse sănătăţii (accidente de muncă şi boli profesionale), Investigarea ca o consecinţă a activităţilor de supraveghere a sănătăţii care să poată face cunoscute prejudiciile aduse sănătăţii, apariţia de indicii clare legate de neadecvarea sistemului preventiv.
  8. Consilierea juridică. Faţă de aplicarea normativei în materie de Prevenire a Riscurilor Profesionale, consiliem în materie de actualizări legale de afectare pentru companii concrete, pentru activitatea sau caracteristicile lor.