Exemple de protecţii

LUCRĂRI CIVILE

EDIFICARE

INDUSTRIALE

Mişcări de pământ, excavaţii şi excavări

 • Semnalizare preventivă
 • Semnalizarea planului de urgenţă
 • Balizajul zonelor de lucru şi culoare pentru tranzitul de personal şi utilaje.
 • Semnalizarea şi protecţia excavaţiilor, rambleurilor şi taluzurilor
 • Semnalizarea şi protecţia şanţurilor, puţurilor şi scurgerilor
 • Semnalizarea şi protecţia zonelor de colectare
 • Semnalizarea şi protecţia zonelor pentru clasarea reziduurilor
 • Executarea de închideri de mediu ambiant
 • Instalarea de gabarite
 • Semnalizarea şi organizarea exploziilor
 • Semnalizarea rutieră a segmentului

Structuri, poduri şi viaducte

 • Protecţia lucrărilor la înălţime pe contraforturi şi piloţi
 • Protecţia pilelor de pod şi a culeelor
 • Protecţia panourilor în funcţie de metoda de execuţie
 • Protecţia de goluri orizontale
 • Întărirea protecţiei pentru mijloacele auxiliare
 • Protecţia accesului la structuri
 • Protecţia tablourilor electrice

Tuneluri

 • Semnalizarea preventivă la gura şi în interiorul tunelului
 • Balizajul luminiscent al zonelor de lucru şi de tranzit de utilaje
 • Conformarea de culoare de tranzit de personal şi utilaje
 • Protecţia lucrărilor la înălţime (torcret şi bolţari)
 • Protecţia faţă de căderea de la înălţime în cazul puţurilor de acces
 • Întreţinerea instalaţiilor auxiliare (iluminare, ventilaţie şi irigaţie)
 • Semnalizarea rutieră în interiorul tunelului
 • Balizajul zonelor de colectare de materiale
 • Supervizarea şi întreţinerea echipamentelor de urgenţă şi prim ajutor
 • Protecţia montării şi demontării TBM-urilor.
Excavaţii şi excavări

 • Semnalizare preventivă
 • Balizajul zonelor de lucru şi de tranzit de personal şi utilaje
 • Instalarea gardului perimetral
 • Semnalizarea şi protecţia excavaţiilor
 • Semnalizarea şi protecţia şanţurilor
 • Semnalizarea şi protecţia zonelor de colectare
 • Semnalizarea şi protecţia zonelor pentru clasarea reziduurilor

Consolidări şi structuri

 • Semnalizare preventivă
 • Protecţia pentru scobituri
 • Protecţia sub şarpantă
 • Protecţia de goluri verticale şi orizontale
 • Copertine de protecţie pentru locurile de acces
 • Copertine de protecţie pentru bulevarde
 • Protecţia rampelor şi scărilor
 • Protecţia cofrajelor
 • Complemente de securitate pentru cintre şi schele
 • Certificarea montării de mijloace auxiliare
 • Protecţia tablourilor electrice

Împrejmuiri

 • Protecţia balcoanelor şi a foişoarelor
 • Protecţia golurilor de faţadă
 • Întărirea protecţiei pentru schele (tubulare, suspendate sau de stâlp)
 • Copertine de protecţie pentru locurile de acces

Acoperişuri

 • Protecţia de fermelor de şarpantă
 • Protecţia sub acoperiş metalic)
Lucrări civile

 • Instalarea de împrejmuiri în zona de lucrări
 • Instalarea sistemelor fizice de control al accesului (gherete, uşi turnante şi garduri)
 • Semnalizare preventivă
 • Semnalizarea derivată din planul de evacuare şi urgenţă
 • Semnalizarea şi balizajul culoarelor de acces şi tranzit de personal şi utilaje către zona de lucrări
 • Semnalizarea şi protecţia excavaţiilor
 • Semnalizarea şi protecţia şanţurilor, puţurilor şi scurgerilor
 • Semnalizarea şi protecţia zonelor de colectare
 • Semnalizarea şi protecţia de zonelor pentru clasarea reziduurilor
 • Instalarea de gabarite
 • Măsurători igienice

Structuri şi acoperişuri

 • Balizajul zonelor de confluenţă de personal şi utilaje
 • Semnalizare preventivă
 • Întărirea protecţiei pentru mijloacele auxiliare (schele)
 • Protecţia faţă de căderea de la înălţime (împrejmuiri, linii de viaţă şi reţele verticale şi orizontale)
 • Instalarea de prelate şi plase anti obiecte

Toate materialele care alcătuiesc sistemele noastre de protecţie colectivă sunt standardizate în mod corespunzător sau certificate pentru folosire, realizându-se probe şi testări obligatorii după caz.