Rapoarte ale experţilor

PREVITALIA realizează rapoarte ale experţilor ca sprijin pentru procesele juridice cu caracter civil şi penal, efectuând o cercetare exhaustivă a dezastrului care se precizează, gradul de îndeplinire a normativelor în materie, factorii de risc care au rezultat, cauzele obiective şi adaptarea şi convenabilitatea procedurilor de securitate adoptate. Raportul expertizei aduce o viziune obiectivă a unei entităţi independente care nu este implicată în proces şi pune la dispoziţie nişte concluzii care folosesc drept argument pentru a înfrunta un proces juridic din perspectiva unei cunoaşteri experte, profesioniste şi obiective a faptelor.

Este adresat în principal avocaţilor, serviciilor de prevenţie, societăţilor de ajutor reciproc patronale, companiilor şi particularilor.

  • Expertize judiciare ca argument al părţii şi din oficiu.
  • Expertize extrajudiciare
  • Consiliere adresată avocaţilor şi experţilor

Domenii de acţiune:

  • Securitatea în muncă:Sisteme de protecţie colectivă-adaptarea utilajelor şi a instalaţiilor –Folosirea EPIS – Adecvarea mediului – Analiza bugetară.
  • Ergonomie
  • Igienă industrială
  • Psiho-sociologie
  • Supravegherea sănătăţii
  • Mediu ambiant