Managementul mediului ambiant pe teren

  • Evaluarea preliminară a aspectelor de mediu ambiant
  • Redactarea Planul de supraveghere a mediului ambiant
  • Planul de intervenţie pentru minimizarea impactului
  • Supervizarea pe teren a operaţiunilor aflate în execuţie, minimizarea şi suprimarea aspectelor de mediu
  • Controlul accesului utilajelor
  • Controlul şi gestionarea reziduurilor (de la lucrări): Clasificarea şi colectarea selectivă
  • Controlul deşeurilor
  • Afectări ale mediului ambiant – Recensăminte periodice ale florei şi faunei în zonele afectate, Afectarea solurilor – Afectarea zonelor protejate, controlul zgomotului …