Formare şi Educaţie

  • Introducere în mediul ambiant (introducerea normelor ISO şi EMAS)
  • Managementul reziduurilor din societate
  • Programul pentru formarea la locul de muncă Germasid. Managementul pentru protecţia mediului ambiant în sectorul siderurgic.
  • Educaţia de mediu (licee):
    • Sensibilizarea faţă de mediul ambiant (Programe ale Agenţiei Europene de Mediu)
    • Folosirea raţională a apei
    • Cursuri în mijlocul naturii