Formarea ca Sistem

FORMAREA CA SISTEM

PREVITALIA îşi bazează activitatea de formare pe o prezentare sistemică a acesteia, astfel încât fiecare proiect de formare pe care îl abordează pentru societăţile sale clienţi, este abordat analizând următorii parametri:

  • Studiul nevoilor de formare şi coerenţa cu scopurile şi ţintele de afaceri, care trebuie să fie coerente la rândul lor cu mandatul legal şi cu convenţiile subscrise de către organizaţiile patronale şi sindicale.
  • Stabilirea obiectivelor de formare, pentru a satisface nevoile anterioare.
  • Definirea conţinuturilor, adecvate pentru a fi atinse.
  • Stabilirea strategiei de formare şi/ sau a metodologiei celei mai potrivite.
  • Selecţia profesorilor, în conformitate cu profilul de competenţe cerut: Competenţe Tehnice, Competenţe Umane (pentru relaţii, pentru comunicare, pentru munca în echipă) şi Competenţă specifică în calitate de formator. În acest sens, PREVITALIA a dezvoltat un curs de Formare de Formatori pe care trebuie să îl urmeze fiecare profesor care trebuie să predea, fie că sunt cei din schema sa de angajaţi (“monitori asociaţi”) fie că sunt persoanele contractate în mod punctual pentru a preda aceste cursuri.
  • Elaborarea unor instrumente de măsurare sau evaluare a învăţării, pe baza criteriilor care reflectă cel mai fidel rezultatele formării în organizaţie.