Metodologie

Metodologia de utilizat în cadrul acestor cursuri corespunde celei denumite “Seminar atelier”. Seminar pentru că este eminamente participativ. Atelier, pentru că învăţarea se bazează pe elaborarea de “produse”, legate de obiective.

TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE LA LOCUL DE MUNCĂ

Promovarea securităţii împreună cu menţinerea condiţiilor de securitate ale utilajelor, maşinilor unelte, echipamentelor şi a locurilor de muncă sunt măsurile preventive prin excelenţă, dar tehnicile de formare care se aplică pentru a dobândi competenţele în securitate sunt cele care îi califică cel mai bine pe lucrători, nu numai legat de riscurile la care pot să fie supuşi, ci şi legat de măsurile preventive care trebuie adoptate şi de protecţiile care trebuie utilizate pentru a elimina acele riscuri.

Mandatul legal de a integra Managementul Prevenirii Riscurilor Profesionale şi de Mediu Ambiant în cadrul societăţii este o provocare la care răspundem în permanenţă, stabilind următoarele obiective:

În primul rând, implementarea în centrele de lucru sau în proiectele societăţilor sale clienţi, un Sistem de Management al Prevenirii Riscurilor Profesionale şi de Mediu Ambiant, urmărind recomandările normelor care sunt considerate cele mai eficiente (OSHAS, ISO sau codul ASME).

În al doilea rând, integrarea securităţii în procesele de muncă, din moment ce securitatea lucrătorilor nu este ceva separat de sarcinile pe care le îndeplinesc: ori este integrată în fiecare sarcină, în fiecare fază a proiectului şi în întregul proces, ori nu există:

Cel de-al treilea obiectiv urmăreşte excelenţa în management iar linia pentru a o atinge constă în a face ca securitatea să fie o ţintă împărtăşită de către toţi agenţii societăţii (Securitatea împărtăşită). Dar acest lucru este posibil numai dacă se exercită o autoritate eficientă din partea conducerii şi a funcţiilor superioare din societate, a căror misiune principală în această sarcină este aceea de a induce obiceiurile sigure de muncă la toţi lucrătorii.

PREVITALIA a folosit acest instrument în mod obişnuit şi permanent în procesele sale de consiliere a societăţilor-client, propunând planuri de formare după următoarele principii:

Apăsaţi aici pentru a ajunge la detaliile despre “Formarea ca sistem”