Securitatea şi Mediul ambiant

Un plan de execuţie pleacă de la o planificare corespunzătoare. Plecând de la un studiu premergător al proiectului, redactăm studii cu obiectivul de a defini mijloacele care trebuie adoptate pentru a îndeplini exigenţele legislaţiei şi pe cele proprii fiecărui proces de lucru, înglobând în acestea bunele practici care provin din vasta noastră experienţă în managementul şi implementarea prevenirii riscurilor profesionale şi de mediu ambiant.

  • Redactarea Rapoartelor de Securitate şi Sănătate în muncă, pentru procesele de licitaţii de lucrări;
  • Redactarea de Studii de Securitate şi Sănătate în muncă
  • Redactarea de Planuri de Securitate şi Sănătate în muncă
  • Realizarea de Evaluări şi de studii de Impact Ambiental
  • Redactarea Planului de supraveghere a mediului ambiant pentru lucrările publice
  • Redactarea de Rapoarte de expertiză în Prevenirea riscurilor profesionale