Acreditări/Omologări

PREVITALIA se bazează pe acreditarea ca serviciu extern de prevenire care ne abilitează pentru a omologa activităţile de formare în materie de prevenirea riscurilor şi sănătate în muncă. (Nr. 33/ 0022/ 2002)

OMOLOGĂRI SECTORIALE

De asemenea, a fost omologată de către Fundaţia abilitată în acest scop, cu Nr. 0110080253, fiind acreditată pentru a preda pe întreg teritoriul naţional, următoarele acţiuni de formare definite în Convenţia Generală din Sectorul Construcţiilor 2007-2011:

FORMARE ŞI STUDII

 • Curs Permanent sau Nivel Iniţial.
 • Personal de conducere din companii.
 • Responsabili de lucrări şi tehnicieni de execuţie.
 • Funcţii intermediare.
 • Personal administrativ
 • Zidărie
 • Lucrări de demolare şi reabilitare.
 • Cofraje
 • Elemente de fierărie
 • Tencuială de ipsos.
 • Cioplitori în piatră
 • Vopsitorie.
 • Pardosire şi faianţare.
 • Operatori de aparate de ridicare.
 • Operatori de vehicule şi maşini pentru mişcarea pământului.
 • Operatori de echipamente manuale.
 • Nivel elementar de prevenire în construcţii.