Consiliere Juridică

CONSILIERE ŞI APĂRARE JURIDICĂ ÎN MATERIE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Specializarea juridică pentru prevenirea riscurilor şi sănătate în muncă este o necesitate în momentul în care planificăm un proces juridic cu garanţii. Cunoaşterea profundă a normativelor şi a aplicării practice a acestora favorizează o mai bună interpretare a faptelor şi face posibilă în final o apărare juridică mai eficientă.

Serviciul nostru îl înzestrează pe cel reprezentat cu cea mai bună apărare juridică atât în faza de instrucţie cât şi pe parcursul întregului proces civil sau penal.

PREVITALIA are o zonă juridică specializată care se materializează în următoarele servicii juridice:

  • Consiliere şi apărare pe cale administrativă:
    • Managementul responsabilităţii civile
    • Numirea de împuterniciţi
    • Redactarea rapoartelor experţilor
    • Asistenţă juridică pentru probele cu martori
  • Consiliere şi apărare pe cale procesuală civilă şi penală