Sănătate şi securitate în muncă

  • Pre-calificarea companiilor în materia de securitate, sănătate în muncă şi mediu ambiant
  • Realizarea formalităţilor pentru vize
  • Revizuirea şi aprobarea Planurilor de securitate şi sănătate
  • Coordonarea în faza de execuţie. Supervizarea predictivă şi corectivă la locul de muncă.

Apăsaţi aici pentru a ajunge la detalii despre faza de execuţie