Proiectul “Siguranţa in Construcţii” 2009 – 2012. România

admin | 31 mai, 2010 | 0 Comentarii

BUGET DE FINANŢARE: 5 Milioane €

ZONA DE SERVICII: Formare şi studii

INFORMAŢII ESENŢIALE:

Proiect european promovat de către ACOPOR (Asociaţia de întreprinderi de construcţii din România ) şi finanţat de către AMPOSDRU, Organism administrativ al Fondului Social European din România, al cărui asociat transnaţional este PREVITALIA.

Este vorba de un proiect în domeniul Securităţii la Locul de Muncă în Construcţii al cărui Asociat Transnaţional este PREVITALIA, punând la dispoziţie toată experienţa în materie pentru dezvoltarea a 4 domenii de activitate: Generarea de propuneri pentru dezvoltarea cadrului normativ în domeniul Prevenirii de riscuri profesionale în România; Generarea de propuneri pentru o sistematizare a administraţiei securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în întreprinderile din sector; Generarea de programe eficiente pentru formarea muncitorilor în materie şi formarea a 1200 de persoane din sector; Generarea şi punerea în funcţiune de instrumente eficiente de sensibilizare şi comunicare adresate lucrătorilor din sectorul de construcţii.

PREVITALIA transferă acestui proiect toată experienţa şi cunoştinţele sale pentru a contribui la o îmbunătăţire a realităţii preventive în sectorul românesc al construcţiilor, ca ţară emergentă în cadrul Comunităţii Europene, introducându-se în ţară ca o referinţă în ceea ce priveşte experienţa, calitatea şi prestigiul în domeniul securităţii şi al sănătăţii la locul de muncă.

DURATĂ: 3 ani

CLIENT: AMPOSDRU (Organism român de management al Fondului Social European)

LEGĂTURĂ WEB: www.sigurantainconstructii.ro

Filed Under: Noutãţi

Comments are closed.