Introducere

Suntem o companie internaţională, pionieră în domeniul prevenirii riscurilor profesionale, specializată în oferirea de soluţii eficace adaptate la nevoile fiecărui proiect de afaceri. Cu peste 13 ani de activitate, serviciile noastre integrează experienţa şi cunoştinţele dobândite în urma lucrului cu sectoare cu un marcat accent preventiv, precum siderurgia şi metalurgia, mineritul, şi construirea de mari proiecte de lucrări civile şi edificare.

Planificăm, organizăm şi implementăm sisteme eficace pentru sănătatea, integritatea şi bunăstarea tuturor lucrătorilor din companie, în vreme ce facem ca procesele dvs. de muncă să fie compatibile cu mediul în care se desfăşoară. Obiectivul principal, minimizarea riscurilor.

Statornicia, atitudinea pro-activă, vocaţia absolută faţă de client şi inovaţia sunt semnele noastre de identitate. Am fost primii care am executat o integrare a securităţii şi sănătăţii în muncă, primii care am creat un sub-sector în lumea prevenţiei, (asistenţa tehnică pentru prevenirea riscurilor profesionale), primii care am încorporat conceptul de prevenţie în mediul ambiant şi vom fi primii în a dezvolta noi soluţii preventive în funcţie de nevoile viitoare.