Scrisoarea Directorului

O LUME DE SOLUŢII PENTRU PREVENIREA RISCURILOR PROFESIONALE ŞI DE MEDIU AMBIANT

David Fontecha - Director General

De când, în 1997, ne-am început activitatea, şi până în prezent, misiunea noastră a fost şi este aceea de a face din munca persoanelor o formă de viaţă sigură. Pentru aceasta configurăm un serviciu complet, coerent şi implicat faţă de obiectivele pe care clienţii noştri le au în materie de prevenire a riscurilor şi sănătate în muncă, încorporându-le pe cele de mediu ambiant în acele aspecte conexe. Complet şi care pune în practică şi armonizează toate sarcinile fundamentale despre aceste teme.

Un serviciu necesar

Cei care alcătuim PREVITALIA credem că numai cu resurse specifice şi specializate, Securitatea şi Sănătatea în muncă pot contribui la armonizarea nevoilor de producţie ale oricărui proiect cu cele ale acelora care îl fac posibil.

Din fericire deja sunt pe trecute vremurile în care siguranţa lucrătorilor revenea în memorie numai atunci când creştea absenteismul, diminua productivitatea sau cu ocazia înmormântării vreunui coleg mort în timp ce muncea. Atunci se luau – se iau – măsuri de corecţie, în urma analizării statistice a accidentului, a cauzelor sale şi a naturii efectelor sale. Serviciul nostru este fondat pe un management al securităţii în muncă bazat pe planificare, pe studiul şi cuantificarea nevoilor, pe alocarea celor mai bune resurse umane şi materiale, şi pe permanenta îmbunătăţire a acestora, mai mult decât pe observarea şi evaluările intuitive, sau pe un răspuns reactiv la situaţii neprevăzute.

Un Serviciu coerent

Avem soluţii pentru ca cei care au responsabilitatea de a conduce munca altora să dispună de instrumentele necesare pentru a încuraja securitatea acestora. Cine execută toate acestea încorporează, împreună cu calitatea, responsabilitatea de a munci sigur pe care o are orice bun profesionist. În acest mod obiceiul va depăşi norma, iar cultura preventivă obţinută va întrece Legea.

Un Serviciu expert

Companiile cele mai relevante au avut încredere în PREVITALIA pentru dezvoltarea proiectelor lor, în domeniul construcţiilor civile, al edificărilor şi al industriei. Ştim că au făcut-o fiind convinşi că, având o structură şi o organizare preventivă profesionalizată, proiectele lor îşi vor creşte productivitatea, vor fi mai rentabile şi îşi vor menţine o bună imagine în faţa societăţii. Împreună avem în vedere prevenirea riscurilor profesionale şi mediul ambiant, ca un factor strategic pentru succesul oricărui proiect.

O echipă umană

Peste 100 de persoane dedicate obiectivelor dvs, cunoscători ai nevoilor dvs. şi cu disponibilitate şi apropiere.