Politica de Accesibilitate

Pe site-ul Previtalia s-au adoptat o serie de măsuri al căror obiectiv este de a îmbunătăţi accesibilitatea. Avantajele pe care acest fapt le aduce cu sine sunt, printre altele:

 • Facilitarea accesului persoanelor, independent de condiţia lor fizică sau de mediul lor.
 • Permite accesul cu diferiţi agenţi de utilizator.
 • Includerea de conţinuturi clare şi bine structurate.
 • Îmbunătăţirea navigaţiei şi a experienţei utilizatorului.

Dintre măsurile adoptate:

 • Ordinea logică a prezentării elementelor pe ecran şi a conţinuturilor în cod.
 • Sistemul de navigare simplificat constituit pentru diferite meniuri şi o secţiune de utilităţi.
 • Folosirea standardelor W3C:
  • Gramatica XHTML Tranziţională şi CSS 2.1
  • Regulile de Accesibilitate pentru Conţinutul Web (WCAG nivel AA).

Portalul web atinge un nivel de accesibilitate AA.