Matricea de riscuri

Anumite proiecte de construcţie care se execută într-un mediu natural potrivnic şi sunt expuse la situaţii sau factori speciali care au nevoie de o planificare preventivă diferenţiată şi adaptată la particularităţile acestora. De asemenea natură este cazul lucrărilor maritime în ape deschise, unde influenţa factorilor climaterici precum mareele, vântul sau tălăzuirea pot să provoace riscuri profesionale extraordinare şi care au nevoie de un sistem de prevenire adaptat în mod particular la aceste medii.

Pentru suprimarea acestor factori de risc, se naşte concepţia unei matrice de riscuri capabile să aplice măsurile de prevenire a riscurilor profesionale definite în planul de securitate, prin intermediul unui sistem informatizat care măsoară condiţiile climaterice în schimbare şi care ar putea să aibă influenţă asupra siguranţei lucrătorilor care operează în cadrul unor lucrări cu aceste caracteristici. O face într-o formă sistematică, utilizând analiza datelor directe sau o statistică actualizată în mod regulat ca sursă principală de date.

S-a prevăzut de asemenea încorporarea sistemelor de captare de date specifice, pe lângă sistemele de protecţie individuale şi colective care interacţionează cu matricea în funcţie de riscul din fiecare moment.

PREVITALIA a participat împreună cu FCC şi Universitatea din Oviedo la dezvoltarea acestui sistem de prevenţie, protecţie şi alertă special dezvoltat pentru lucrările portuare.

Matricea de riscuri este completată cu protecţii individuale şi colective special concepute pentru instalarea şi folosirea lor pe platformele de lucru amplasate pe cărucioarele de cofraje de pe digurile maritime. Este vorba de un ansamblu de diferite elemente solidare între ele şi pe care le numim linia de viaţă inteligentă. O dată în plus mediul şi amplasarea cărucioarelor de cofraje pe timpul conformării digurilor sfătuieşte ca protecţiile, fie că sunt individuale sau colective, să dispună de sisteme automatizate care să îl informeze pe lucrător în legătură cu obligaţia sa de a le folosi, în timp ce alertează despre neutilizarea lor.

Dispozitivul inventat contribuie la întărirea caracterului de obligativitate a utilizării harnaşamentului în timpul operaţiunilor de turnare a cofrajelor pentru parapete în aceste diguri maritime, pentru a preveni căderea în mare. Atunci când un muncitor se situează pe platforma de lucru, sunt lansate diverse semnale de avertizare, perceptibile de la distanţă, care fac posibilă o supraveghere permanentă a utilizării sau nu a protecţiei instalate, dând posibilitatea unor acţiuni corective asupra posibilelor acţiuni nesigure. Aceste semnale sunt de timp acustic şi luminos. Primele avertizează asupra apropierii sau a prezenţei unui muncitor pe platforma de lucru şi vor fi activate de un dispozitiv de detectare.

Acest semnal se menţine conectat până când este folosită linia de viaţă, moment în care se activează cel de-al doilea semnal, luminos, avertizând de această dată asupra folosirii corecte a protecţiei. Acest semnal va rămâne vizibil din toate punctele de observaţie, atât de pe digul însuşi cât şi din tabăra şantierului.